از چه چیزی در کف گلدان استفاده شود؟

تعویض گلدان همواره جزء مهمترین اقداماتی بوده است که میشود برای گیاه و سرزنده نگاهداشتن آن انجام داد. اما آیا میتوان از هر چیزی برای انتهای گلدان استفاده کرد؟ صراحتا باید این نکته را مطرح نمود که اشتباه ترین اقدام برای گیاهانتان آن است که از هر چیزی برای انتهای گلدان استفاده کنید. اغلب بیماری …

از چه چیزی در کف گلدان استفاده شود؟ ادامه »