راههای حفظ سلامت و رشد فیلودندرون برگ پهن

اگر از روشهای عمومی جهت حفظ سلامت فیلودندرون های برگ پهن از جمله از نوع بلک بگذریم. چند نکته به جهت رشد مناسب و حداکثر کیفیت برگ های آن دارای اهمیت می باشد که می توان این نکات را مئنظر قرار داد. اغلب زمانیکه از این نوع گیاهان خریداری می شود حساسیت نسبت به حفظ …

راههای حفظ سلامت و رشد فیلودندرون برگ پهن ادامه »