ترکیب خاک گیاهان آپارتمانی

بزرگترین سوالی که ممکنه با آن روبه رو باشید آن است که چه خاکی برای گیاه مناسب است؟ آیا هر گیاهی باید خاک مخصوص خود را داشته باشد یا می توان ترکیبی نرمال برای گیاهان باشیم؟ هرچند ترکیب خاک برای گیاهانی که از خانواده های مختلف هستند ممکن است با هم کمی تفاوت داشته باشد …

ترکیب خاک گیاهان آپارتمانی ادامه »