گلسا

Buxus Sempervirens

Price0.00

Buxus sempervirens, the common box, European box, or boxwood, is a species of flowering plant in the genus Buxus, native to western and southern Europe, northwest Africa, and southwest Asia, from southern England south to northern Morocco, and east through the northern Mediterranean region to Turkey.[1][2][3] Buxus colchica of western Caucasus and B. hyrcana of northern Iran and eastern Caucasus are commonly treated as synonyms of B. sempervirens

نوک برگ نسبتا کند و گرد است. رنگ دو سطح برگ ها سبز تیره است و سطح فوقانی درخشان است.

Scientific name

Buxus Sempervirens

English name

Common Box

Family

Buxaceae

Maintenance

Light requirements: Highly resistant plant that can survive in any climate..

Water: The planted and adapted shoots tolerate even dry soil, but for better performance it requires relatively high irrigation to maintain its vitality, so the soil of this plant should always be moist.

Soil Required: It is easily rooted in a variety of soil types.

temperature : It can withstand temperatures up to 2 ° C in winter.

.رطوبت: رطوبت هوا را با تجمع گیاهان برگی و خزه مرطوب در اطراف ان تامین کنید، همینطور ساخت جزیره در زیر گلدان توصیه میشود.حتی الامکان از ابفشانی و غبارپاشی احتراز کنید.

خاک مناسب: این گیاه به راحتی در انواع خاک ریشه زایی می کند .

البته خاک قلیایی را نسبت به اسیدی ترجبیح می دهند .

Reviews

There are no reviews yet.

Emerald Beauty

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buxus Sempervirens

دسته

You may also like…

بازگشت به بالا
en_USEnglish

ورود

برای وارد شدن به ناحیه کاربری خود از طریق ایمیل و پسورد اقدام فرمائید

Free consultation

با شما تماس خواهيم گرفت