نکات مهم در خصوص گیاه شامادورا

گیاه شامادورا با نام دیگر Neanthe sella ، و با نام علمی Chammaedorea elegans از لحاظ شکل ظاهری شبیه به Kentia  می باشد که نباید با آن اشتباه گرفته شود. اگر به گل بنشیند ساقه ای گل دهنده می دهد که میوه های حبه ای از آن آویزان هستند اصولا به ندرت گل می دهند …

نکات مهم در خصوص گیاه شامادورا ادامه »