کرم خاکی در گلدان گیاه آپارتمانی، مفید یا مضر؟؟

از گذشته های دور شاید اینگونه گفته شده باشد که وجود کرم خاکی در خاک گیاهان اتفاقا بسیار مفید هم هست چون میتواند کود طبیعی از خود به جای بگذارد و لدا این کار به تقویت گیاه کمک کرده و مواد مغزی لازم را به گیاه برساند. چون کرم های خاکی مواد پوسیده خاک را …

کرم خاکی در گلدان گیاه آپارتمانی، مفید یا مضر؟؟ Read More »