مزیتهای به کارگیری ذغال در ترکیب خاک

شاید بسیار شنیده باشید که در ترکیب خاک گیاهان آپارتمانی از پودر زغال و یا قطعات کوچک آن استفاده می نمایند. و یا حتی بر روی کیسه خاک هایی که خریداری نموده اید ممکن است با این ساختار روبه رو شده باشید و این برای شما جای تعجب داشته باشد که به چه علت از …

مزیتهای به کارگیری ذغال در ترکیب خاک Read More »