گلسا

Camelia Japonica

Price0.00

Camellia japonica, known as common camellia[2], Japanese camellia, or tsubaki in Japanese, is one of the best known species of the genus Camellia. Sometimes called the rose of winter, it belongs to the family Theaceae. It is the official state flower of Alabama. There are thousands of cultivars of C. japonica in cultivation, with many different colors and forms of flowers. In the U.S. it is sometimes called japonica, a name more often used in the UK for Chaenomeles (flowering quince).

رنگ گلها متنوع و به رنگهای سفید صورتی قرمز است و رنگ زرد نیز در گونه‌های بومی چین و ویتنام نیز وجود دارد. از بذر برخی از گونه های کاملیا مانند C.oleiferaو C.japonica نوعی روغن به نام روغن چای تهیه می‌شود که طعمی شیرین دارد و در آسیای جنوب شرقی میلیونها نفر در آشپزی به عنوان روغن از آن استفاده می‌کنند.

Scientific name

Camelia Japonica

English name

Rose of winter

Family

Theaceae

Maintenance

Light requirements: In general, camellias grow and bloom better in partial shade (morning sun and dappled afternoon shade are ideal conditions) with shelter from hot afternoon sun. This is especially true for young plants, which thrive under the shade of tall trees or when grown on the north side of a house.

Water: As with other broadleafed shrubs, camellias need to be watered when newly planted or during times of extreme drought. Established plants (over 3 years old, vigorous, and shading their own roots) get by with little supplemental water. If you do water them, make sure the soil is well drained.

Soil Required: Camellias need slightly acidic soil (pH 5.5-6.5); they don’t grow well in soils with a high pH and will exhibit signs of stress, including yellowing leaves, if the soil is alkaline.

temperature : The temperature of the camellia flower varies depending on the cultivar. Camellia tolerates temperatures from near zero to about 2 degrees Celsius, but the temperature at which it can continue to grow is at most 2 and at least 2 degrees Celsius.

خاک: مهمترین ویژگی بستر کشت برای این گیاه داشتن زهکش مناسب، غنی و حاصلخیز بودن و اسیدی بودن خاک است و خاک اگر قلیایی باشد بخصوص کلسیم باعث زرد شدن برگها و لطمه به آن می‌شود. یکی از بسترهای کاشت کاملیا در گلدان که معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت است از ۸۰٪ پوسته کاج که به خوبی پوسیده است + ۲۰٪ پرلایت. و یا ۵۰٪ خاک لوم شنی +۵۰٪ پیت موس

Reviews

There are no reviews yet.

Emerald Beauty

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Camelia Japonica

دسته

You may also like…

en_USEnglish

ورود

برای وارد شدن به ناحیه کاربری خود از طریق ایمیل و پسورد اقدام فرمائید

Free consultation

با شما تماس خواهيم گرفت