گلسا

Monstera adansonii

پتوس حصیری با نام علمی Monstera adansonii و خانواده Adansonii  می باشد.که با نام های پتوس پنجره ای ، مونسترا آدانسونی ، مانسترا حصیری نیز شناخته میشود در واقع پتوس برگ حصیری نوعی برگ انجری است. این گیاه به دلیل حفره های درون برگ هایش شناخته میشود ، هم درون گلدان های معمولی و هم درون آویزها نگهداری می شود.این گیاه زیبا در دو حالت برگ پهن و برگ باریک قابل ارائه می باشد.

Scientific name

Epipremnum aureum

English name

Epipremnum aureum

Family

Adansonii

Maintenance

نور Epipremnum aureum requires watering only when the first quarter inch of soil begins to feel dry to the touch. Overwatering will cause the plant's roots to rot. Under-watering is not an issue, as this plant will withstand a high degree of abuse. It will only stunt the growth of the plant. During the fall and winter, reduce watering to allow the top quarter inch of soil to fully dry out before offering more.

دما: دمای مناسب برای این گیاه 22 درجه سانتی گرادمی باشد.

آبیاری This plant does best in partial shade conditions year-round. Too much light will burn the leaves, causing them to lose their marbled quality.

رطوبت: A pot mixture used for cactus plants that drains well will suffice. Adding gravel or small pebbles at the bottom first few inches of the pot will encourage drainage.

Reviews

There are no reviews yet.

Emerald Beauty

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Monstera adansonii

You may also like…

بازگشت به بالا
en_USEnglish

ورود

برای وارد شدن به ناحیه کاربری خود از طریق ایمیل و پسورد اقدام فرمائید

Free consultation

با شما تماس خواهيم گرفت