گلسا

philodendron Scandens

Philo means ‘’loving’ in Greek, while dendron means ‘tree’. Which makes this the ‘loving tree’. While that could be because it’s just so easy to like, it’s probably because of its big heart-shaped leaves. In its natural home in Central America and the Caribbean it’s a fast-growing climber, reaching heights of up to six metres. You’ll find it hanging out on the trunks of other trees. In the home it’s grown up a moss pole, to make it a dramatic, very vertical plant. If you like a big plant but don’t have space for one that spreads out, it’s perfect.

Scientific name

philodendron Scandens

English name

philodendron

Family

Araceae

Maintenance

نور Unlike other philodendrons, the selloum likes moist but not soggy soil. During the winter, water less often, keeping the soil barely moist.

Temperature: Philodendron selloums like warm temperatures above 55°F (12.8°C). Keep these plants away from drafts and open doors especially during the winter.

آبیاری A philodendron selloum grows well in bright indirect light. In lower light the leaves turn a darker green; direct sun or too much light burns or fades the leaves.

رطوبتA philodendron selloum grows best in a rich, slightly alkaline soil that retains moisture. The leaf tips burn if there is too much salt in the soil usually due to over-feeding. Pot Size

Reviews

There are no reviews yet.

Emerald Beauty

Your email address will not be published. Required fields are marked *

philodendron Scandens

You may also like…

بازگشت به بالا
en_USEnglish

ورود

برای وارد شدن به ناحیه کاربری خود از طریق ایمیل و پسورد اقدام فرمائید

Free consultation

با شما تماس خواهيم گرفت