گلسا

Philodendron Bipinnatifidum

Philodendron bipinnatifidum (common names: lacy tree philodendron, selloum, horsehead philodendron[1]) is a plant that belongs to the family Araceae and subgenus Meconostigma, one of three subgenera within the genus Philodendron. The commonly used name Philodendron selloum is a synonym (Mayo 1991). This plant is native to South America, namely to Brazil, Bolivia, Argentina, and Paraguay, but is also cultivated as a landscape plant in tropical, subtropical and warm temperate climates. Philodendron Bipinnatifidum گیاهی است از خانواده ” آراسه ” و زادگاه آن آمریكای جنوبی  و دارای برگهای سبز براق است كه با بزرگتر شدن شكافها و دندانه های برگ عمیق تر و شكل برگ انجیری به خود می گیرد . ریشه های هوایی آن منحصر به ریشه های نزدیك قاعده برگها است كه باید به طرف خاك هدایت گردد . همانطوری كه از نام انگلیسی (upright philodendron ) آب بر می آید و فیلودندرون را راست قامت نام نهاده اند احتیاج به قیم ندارد و برگها از مركز می‌رویند هوای گرم و مرطوب از شرایط ایده آل آن است و بعلت گستردگی بوته و برگها باید دور از محل پررفت و آمد باشد ، نگهداری فیلودندرون‌ها ساده و گیاهی مناسب برای مبتدیان است.

Scientific name

Philodendron Bipinnatifidum

English name

Upright Philodendronn

Family

Araceae

Maintenance

Light requirements: A philodendron selloum grows well in bright indirect light. In lower light the leaves turn a darker green; direct sun or too much light burns or fades the leaves. Water: Unlike other philodendrons, the selloum likes moist but not soggy soil. During the winter, water less often, keeping the soil barely moist. Soil Required: A philodendron selloum grows best in a rich, slightly alkaline soil that retains moisture. The leaf tips burn if there is too much salt in the soil usually due to over-feeding. Temperature: Philodendron selloums like warm temperatures above 55°F (12.8°C). Keep these plants away from drafts and open doors especially during the winter.

Reviews

There are no reviews yet.

Emerald Beauty

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

بازگشت به بالا
en_USEnglish

ورود

برای وارد شدن به ناحیه کاربری خود از طریق ایمیل و پسورد اقدام فرمائید

Free consultation

با شما تماس خواهيم گرفت