گلسا

Scandens Micans

فیلودندرون اسکاندنس ابلق با نام علمی Philodendron scandens Brasil گیاهی است از خانواده ” آراسه ” و زادگاه آن آمریكای جنوبی و دارای برگهای سبز براق ابلق قلبی شکل است كه با بزرگتر شدن بر میزان ابلق بودن آن افزوده خواهد شد. این نمونه از فیلودندرون به صورت رونده بوده امکان پیچش در حالات مختلف را دارا می باشد. برگ ها معمولا قلبی شکل تا ۵ اینچ (۱۲/۷ سانتیمتر) طول در گیاهان بالغ تا ۱۲ اینچ (۳۰ سانتی متر) طول میتواند داشته باشد.

Scientific name

Philodendron scandens Brasil

English name

Parlorivy

Family

Araceae

Maintenance

Light requirements: A philodendron selloum grows well in bright indirect light. In lower light the leaves turn a darker green; direct sun or too much light burns or fades the leaves. Water: Unlike other philodendrons, the selloum likes moist but not soggy soil. During the winter, water less often, keeping the soil barely moist. Soil Required: A philodendron selloum grows best in a rich, slightly alkaline soil that retains moisture. The leaf tips burn if there is too much salt in the soil usually due to over-feeding. Temperature: Philodendron selloums like warm temperatures above 55°F (12.8°C). Keep these plants away from drafts and open doors especially during the winter.

Reviews

There are no reviews yet.

Emerald Beauty

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

بازگشت به بالا
en_USEnglish

ورود

برای وارد شدن به ناحیه کاربری خود از طریق ایمیل و پسورد اقدام فرمائید

Free consultation

با شما تماس خواهيم گرفت