گلسا

Sansevieria Golden Honey

Price0.00

Sansevieria Golden Honey is the most popular ornamental indoor plant. It has rich, glossy, dark green succulent leaves. Snake Plant an excellent plant for purifying the air and removing toxins. Snake Plants are mildly toxic if eaten. Keep away from children and animals.
Scientific name

Sansevieria Golden Honey

English name

Golden honey

Family

Asparagaceae

Maintenance

نور : Water your plant regularly during the growing season and always keep the soil evenly moist but not soggy. Allow the topsoil to become slightly dry between each watering. During the winter months, reduce watering.

Temperature : It prefers an average to warm room temperatures 65 – 75 degrees Fahrenheit / 18 – 24 degrees Celsius. It will endure fluctuating temperatures, but not below 55 degrees Fahrenheit / 13 degrees Celsius..

آبیاری:  It requires bright, filtered light and can stand plenty of direct sunlight but will adapt to low light conditions too..

خاک : The best type of soil for snake plants is an African violet soil mixture with a bit of sand added for additional drainage.

Reviews

There are no reviews yet.

Emerald Beauty

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

بازگشت به بالا
en_USEnglish

ورود

برای وارد شدن به ناحیه کاربری خود از طریق ایمیل و پسورد اقدام فرمائید

Free consultation

با شما تماس خواهيم گرفت