گلسا

Sansevieria trifasciata ‘Black Dragon

Price0.00

سانسوریا پاکوتاه بلک با نام علمی ‘Sansevieria trifasciata ‘Black Dragon گیاهی از خانواده Asparagaceae که تحمل محیط هایی با نور کم را دارد و براحتی به رشد خود ادامه می دهد. این گیاه از رنگ درخشان و زیبایی بر خوردار است که جلوه ویژه را به محیط اطراف خود می بخشد.

Scientific name

Sansevieria trifasciata ‘Black Dragon

English name

Sansevieria

Family

Asparagaceae

Maintenance

نور : Water your plant regularly during the growing season and always keep the soil evenly moist but not soggy. Allow the topsoil to become slightly dry between each watering. During the winter months, reduce watering.

Temperature : It prefers an average to warm room temperatures 65 – 75 degrees Fahrenheit / 18 – 24 degrees Celsius. It will endure fluctuating temperatures, but not below 55 degrees Fahrenheit / 13 degrees Celsius..

آبیاری:  It requires bright, filtered light and can stand plenty of direct sunlight but will adapt to low light conditions too..

خاک : The best type of soil for snake plants is an African violet soil mixture with a bit of sand added for additional drainage.

Reviews

There are no reviews yet.

Emerald Beauty

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sansevieria trifasciata ‘Black Dragon

You may also like…

بازگشت به بالا
en_USEnglish

ورود

برای وارد شدن به ناحیه کاربری خود از طریق ایمیل و پسورد اقدام فرمائید

Free consultation

با شما تماس خواهيم گرفت