گلسا

Zamioculcas zamiifolia

Price0.00

زاموفیلیا با نام علمی Zamioculcas zamiifolia گیاهی علفی و همیشه سبز از خانواده  Aracea می باشد. این گونه گیاهی به تنش های محیطی بسیارمقاوم است به گونه ای که خشک کردن این گیاه به مراتب سخت تر از نگهداری و پرورش آن است. زاموفیلیا دارای برگهای بسیار زیبا و چرمی است که دلیل اصلی محبوبیت این گیاه همین موضوع می باشد. زادگاه این گیاه همیشه سبز و کم توقع، شرق آفریقاست و از این رو نام جواهر زنگبار نیز به آن داده شده است. ارتفاع معمول آن ۹۰-۶۰ سانتیمتر است و برگ های جذاب آن دلیل نگهداری این گیاه در آپارتمان است.
زامیفولیا دارای ریزوم هایی(ساقه های زیرزمینی) متراکم و غده ای شکل است و رشد ریزوم ها در خاک موجب تولید برگ های جدید در بالای خاک می شود. برگ های گیاه در واقع یک محور ساقه ای شکل است که  ۸ -۶  جفت برگچه در دو سوی آن روییده است. برگچه ها ۱۵-۷ سانتیمتر طول دارند و تخم مرغی شکل و براق هستند. گل ها بر گیاه بالغ زامیفولیا ظاهر می شوند. گل زامیفولیا از گل های ریز و پر تعداد شیری رنگ بر  گل آذین سنبله ای محصور در برگواره (اسپات) سبز رنگ غلاف مانند تشکیل می شود.

Scientific name

Zamioculcas zamiifolia

English name

Zanzibar Gem

Family

Araceae

Maintenance

نور:

Bright light is good but not essential. The zamioculcas zamiifolia grows fine with low levels of light, but it's best to avoid direct sunlight.

خاک:

Soil Required: Most well draining potting mixes will suffice that contains a high amount of perlite or sand within the mix (you can add more perlite or sand if needed to a mix that is bought). Good drainage holes at the bottom of the pot is essential.

Water Required

Allow the soil to become dry at the top to the touch between watering and do not over water. It's best to water this plant less than too much because over-watering can cause stem and rhizome rot.

Temperature Required

Average warmth is fine of approximately 60-75°F (15-24°C) and no lower than 45°F (8°C).

Reviews

There are no reviews yet.

Emerald Beauty

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

بازگشت به بالا
en_USEnglish

ورود

برای وارد شدن به ناحیه کاربری خود از طریق ایمیل و پسورد اقدام فرمائید

Free consultation

با شما تماس خواهيم گرفت