گلسا

Tradescantia albiflora

Price0.00

Tradescantia fluminensis is a species of spiderwort native to South America. It is one of several plants known by the common name wandering Jew. It is also known as small-leaf spiderwort, river spiderwort, inch plant, wandering trad, wandering willie, wandering gypsy. Tradescantia fluminensis is a perennial ground cover that spreads along the ground with soft, hairless stems and leaves. The fleshy stems root at any node that is on the surface. The plant has oval, dark-green leaves with pointed tips that are shiny, smooth and slightly fleshy about 1.25–2.5 inches (32–64 mm) long. The flowers are white with three petals and approx. 0.5–1 inch (13–25 mm) in diameter. They are produced in small clusters in summer but do not produce seeds.

Scientific name

Tradescantia albiflora

English name

Wandering Jew

Family

Commelinaceae

Maintenance

Light requirements: This plant’s care requirements are very similar to those of its more popular ‘cousin’, Tradescantia zebrina. Although Tradescantia fluminensis will survive in medium light locations, it actually prefers a well-lit spot with at least some direct sunlight (the scorching afternoon sun might be a little too much – morning or evening sun is ideal).

کود: كود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان 3 گرم در لیتر، هر دو هفته یكبار از فروردین تا مهر ماه، در اختیار گیاه قرار داد. اگر کود زیاد داده شود رنگ برگ ها کم رنگ می شود.
خاک: مخلوطی از خاک باغچه، ماسه و تورب، خاک مناسب برگ بیدی است.
ازدیاد: این گیاه به سرعت در آب و یا خاک ریشه می دهند. از اواسط بهار تا اواخر تابستان كه گیاه مادری تجدید رشد كرده و شاخه ها آن باید سرزنی و جوان شوند، می توانید شاخه های هرس شده را به طول 5/7 سانتیمتر جدا كرده و هر 5 قلمه را در گلدانی با قطر دهانه 9 سانتیمتر حاوی كمپوست خصوص بذر و قلمه قرار دهید.

Soil Required: The mixture of garden soil, sand and peat is the local soil of willow leaves. Temperature : Tradescantia fluminensis is naturally found in South America. Luckily it doesn’t require tropical temperatures to thrive and is actually quite hardy, which means that as long as it isn’t exposed to frost you’re probably good! A great option for slightly chillier windowsills.

Reviews

There are no reviews yet.

Emerald Beauty

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

بازگشت به بالا
en_USEnglish

ورود

برای وارد شدن به ناحیه کاربری خود از طریق ایمیل و پسورد اقدام فرمائید

Free consultation

با شما تماس خواهيم گرفت