گلسا

About us

The goal of Golssa Company is to create a relaxing and lively atmosphere for all flower and plant enthusiasts

About Golssa flower and plant consulting engineers

Counseling experts of Golssa Co. Started their consolidated activity in 2016 in Tonekabon City, Mazandaran Province. The company along with producing a wide range of beautiful, resistant plants and flowers for apartments, open spaces and responding to domestic market’s needs, has extended its export-oriented approach. Using of a team of experts, the company has applied scientific methods and great, constant endeavors to attain higher quality in the products, while consuming the least possible energy in the process.

Relying on its chain of plant houses, the company can competently respond the needs of domestic market in retailing and whole selling and pave the way for export and premeditated progress toward international markets. It is also a mission of Golssa Co. to transfer the new technology in, and improve the efficiency of the company. It is hoped that the company will have the best possible achievement in this realm.

Speech by Golssa Flower and Plant Consulting Engineers

To be more familiar with our collection, you can find out everything about us by downloading the adjacent PDF file

بازگشت به بالا
en_USEnglish

ورود

برای وارد شدن به ناحیه کاربری خود از طریق ایمیل و پسورد اقدام فرمائید

Free consultation

با شما تماس خواهيم گرفت